- Club

Sessió de cohesió de grup.

El segon equip també ha gaudit d’una sessió de cohesió de grup avui amb l’Àngel Garcia.

Agraïm un com més el teu gran treball Àngel!